Αισθητήρες Χρώματος

Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες της σειράς Gxx είναι διακόπτες πολλαπλών χρήσεων

που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μηχανημάτων και εξοπλισμό για ανεπαφη
επικοινωνια παρακολούθησης της κίνησης των στοιχείων. 
Βασίζονται στη φωτοηλεκτρική αρχή λειτουργίας - μέσα στον αισθητήρα υπάρχει ένας πομπός σήματος φωτογραφίας και ένας δέκτης του επιστρεφόμενου σήματος