Αυτόματοι Διακόπτες Μονοπολικοί

Αυτόματοι Διακόπτες Μονοπολικοί

ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 50A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ СΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 50A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ С
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 40A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ СΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 40A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ С
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 32A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ СΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 32A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ С
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 25A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ СΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 25A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ С
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 20A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ СΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 20A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ С
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 10A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ СΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 10A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ С
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 6A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ СΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4.5kA 6A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ С
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/63A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/63A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 63A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 63A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/50A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/50A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 50A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 50A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/40A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/40A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 40A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 40A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/32A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/32A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 32A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 32A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/25A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/25A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 25A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 25A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/20A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/20A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 20A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 20A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/16A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/16A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 16A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 16A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/10A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/10A CURVE B SIGMA
Sold Out
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 10A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 10A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/6A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/6A CURVE B SIGMA
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 6A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 6A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτό. Διακ. MCB 4,5 kA C41N/10A CURVE CΜικροαυτό. Διακ. MCB 4,5 kA C41N/10A CURVE C
ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 4A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ BΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6kA 4A 1P ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
Μικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/2A CURVE B SIGMAΜικροαυτόματοι Διακοπτεσ MCB 61N/2A CURVE B SIGMA