Βάσεις Για Σπότ

Βάσεις Για Σπότ GU10, MR16, MR11, M35

Περισσότερες Βάσεις για Σποτ Θα Βρείτε στον Αρχιτεκτονικό Φωτισμό

 

 

 

LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ HIGH POWER 2X6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ HIGH POWER 2X6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ HIGH POWER 2X6W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ HIGH POWER 2X6W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ PAR 16 2X5.5W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ PAR 16 2X5.5W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ PAR 16 2X5.5W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ PAR 16 2X5.5W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 COB 7W 4000-4300K ΓΡΑΦΙΤΗΣLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 COB 7W 4000-4300K ΓΡΑΦΙΤΗΣ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 2700-3000K ΓΡΑΦΙΤΗΣLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 2700-3000K ΓΡΑΦΙΤΗΣ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ