Βάσεις Για Σπότ

Βάσεις Για Σπότ GU10, MR16, MR11, M35

Περισσότερες Βάσεις για Σποτ Θα Βρείτε στον Αρχιτεκτονικό Φωτισμό

 

 

 

ΣΠΟΤ Νο3167 ΤΕΤ/ΝΟ MR16 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤΣΠΟΤ Νο3167 ΤΕΤ/ΝΟ MR16 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
€4,45
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΓΚΡΙ ΒΑΦΗΣΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΓΚΡΙ ΒΑΦΗΣ
€1,27
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΝΙΚΕΛΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΝΙΚΕΛ
€1,27
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΧΡΥΣΟ ΜΑΤΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
€1,27
ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΜΠΡΟΝΖΕΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΟ 3161 MR11 ΜΠΡΟΝΖΕ
€1,70
ΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3159 MR16 ΜΠΡΟΝΖΕΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3159 MR16 ΜΠΡΟΝΖΕ
€2,23
ΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3159 MR16 ΓΚΡΙ ΜΕΤ/ΚΟΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3159 MR16 ΓΚΡΙ ΜΕΤ/ΚΟ
€2,23
ΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3159 MR16 ΝΙΚΕΛΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3159 MR16 ΝΙΚΕΛ
€2,23
ΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3154 MR11 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3154 MR11 ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
€1,70
ΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3154 MR11 ΧΡΥΣΟ ΜΑΤΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3154 MR11 ΧΡΥΣΟ ΜΑΤ
€0,85
ΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3154 MR11 ΜΠΡΟΝΖΕΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 3154 MR11 ΜΠΡΟΝΖΕ
€0,85
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ HIGH POWER 6W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 4000-4300K ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ
LED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟLED ΣΠΟΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ PAR 16 5.5W 2700-3000K ΧΡΩΜΙΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ PAR 16 COB 7W 4000-4300K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑ PAR 16 COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ
LED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟLED ΣΠΟΤ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ COB 7W 2700-3000K ΛΕΥΚΟ