Βιομηχανανικοί Αυτοματοι Διακόπτες 400 το 800Α

Βιομηχανανικός Αυτοματος Διακόπτης 400 το 800Α