Βοηθητικά Εξαρτήματα για Διακόπτες Ισχύος

Straight copper electro-tinned extensions enabling cable connection outside the switch terminals and providing excellent contact with the switch terminal base. Terminal extensions with different cross section are available depending on the switch rated power.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΙΑ DS1 MAX 630/800AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΙΑ DS1 MAX 630/800A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 800AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 800A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 630AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 630A
MANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 400AMANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 400A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 400AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 400A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΙΑ DS1 MAX 250AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΙΑ DS1 MAX 250A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 250AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 250A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 160AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 160A
MANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 125AMANUAL REMOTE CONTROL FOR DS1 MAX 125A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 125AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) HDC 125A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΙΑ DS1 MAX 63AΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ) ΓΙΑ DS1 MAX 63A
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 63A 230VΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 63A 230V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 630/800A 230ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 630/800A 230
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 630A, 800A 230VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 630A, 800A 230V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 400A 230VΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 400A 230V
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 400A 230VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 400A 230V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 250A 230VΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 250A 230V
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 250A 230VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 250A 230V
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 160A 230VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 160A 230V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 125A 230VΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 125A 230V
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 125A 230VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 125A 230V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 630/800AΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 630/800A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 630A, 800A 400VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 630A, 800A 400V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 400AΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 400A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 400A 400VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 400A 400V
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 250AΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ DS1 MAX 250A
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 250A 400VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 250A 400V
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 160A 400VΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ) ADC 160A 400V
  • 1
  • 2