Βοηθητικές Επαφές

Βοηθητικές Επαφές

ΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT4 10~180S NO+NCΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT4 10~180S NO+NC
ΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT022-DT2 0.1~30s NO+NC OFFΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT022-DT2 0.1~30s NO+NC OFF
ΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT2 0.1~30S NO+NCΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT2 0.1~30S NO+NC
ΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT0 0.1~3S NO+NCΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT0 0.1~3S NO+NC
ΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT03-DN11 1NO+1NC ΠΛΕΥΡΙΚΗΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT03-DN11 1NO+1NC ΠΛΕΥΡΙΚΗ
Sold Out
ΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN40 4NOΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN40 4NO
ΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN22 2NO+2NCΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN22 2NO+2NC
Sold Out
ΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN20 2NOΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN20 2NO
Sold Out
ΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN11 NO+NCΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN11 NO+NC
ΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN04 4NCΒΟΗΘΗΤΙΚH ΕΠΑΦH LT01-DN04 4NC
ΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT4 10~180S NO+NCΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT4 10~180S NO+NC
ΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT2 0.1~30S NO+NCΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT2 0.1~30S NO+NC
ΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT0 0.1~3S NO+NCΧΡΟΝΙKO ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗΣ LT02-DT0 0.1~3S NO+NC