Διπολικά Ρελέ Διαρροής

Υπολειπόμενες τρέχουσες συσκευές JEL1
 Η υπολειπόμενη τρέχουσα συσκευή λειτουργεί χωρίς επιπλέον τροφοδοσία στον λειτουργικό μηχανισμό. Συγκρίνει το μέγεθος του ρεύματος μέσω των ουδέτερων και των αγωγών φάσης. Οι αγωγοί τυλίγονται σε τοροειδή και μαζί με το δευτερεύον τύλιγμα σχηματίζουν έναν μετασχηματιστή μέτρησης.

Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 6kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 40A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 32A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 25A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 20A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 16A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 10A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ BΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ B
Sold Out
ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ CΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ JEL3 1P+N 10kA 6A/30mA ΚΑΜΠΥΛΗ C