Εξαρτήματα για Φωτοσωλήνες LED

Εξαρτήματα για Φωτοσωλήνες LED

# ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ Φ/ΝΑΣ LED# ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ Φ/ΝΑΣ LED
€0,11
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ Φ/ΝΑΣ LED ΠΛΑΚΕΤΕΡΜΑΤΙΚΟ Φ/ΝΑΣ LED ΠΛΑΚΕ
# ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ# ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΩΤ/ΝΑΣ LED ΠΛΑΚΕ 4ΚΑΛΩΔΙΩΝΚΑΛΩΔΙΟ ΦΩΤ/ΝΑΣ LED ΠΛΑΚΕ 4ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΩΡΙΔΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΛΩΡΙΔΑΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ
# ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΦΩΤ/ΝΑΣ LED# ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΦΩΤ/ΝΑΣ LED
ΚΛΙΠΣΚΛΙΠΣ
€0,12
# ΚΟΝΤΡΟΛ ΦΩΤ/ΝΑΣ LED 3000W# ΚΟΝΤΡΟΛ ΦΩΤ/ΝΑΣ LED 3000W
Ασύρματος Controller IP44 AC/DC 230 Volt για έως 100 μέτρα Φωτοσωλήνα LED 22639Ασύρματος Controller IP44 AC/DC 230 Volt για έως 100 μέτρα Φωτοσωλήνα LED 22639
Σταυρός + Connector IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22638Σταυρός + Connector IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22638
Γωνία L Connector IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22637Γωνία L Connector IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22637
Ταφ Τ Connector IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22636Ταφ Τ Connector IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22636
Γιώτα I Connector IP68 για Ένωση 2 X Φωτοσωλήνες 22635Γιώτα I Connector IP68 για Ένωση 2 X Φωτοσωλήνες 22635
Πλαστική PVC Βάση Στήριξης για Φωτοσωλήνα LED 22634Πλαστική PVC Βάση Στήριξης για Φωτοσωλήνα LED 22634
Τερματικό Καπάκι Σιλικόνης IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22633Τερματικό Καπάκι Σιλικόνης IP68 για Φωτοσωλήνα LED 22633
Connector IP68 AC/DC 230 Volt για έως 100 μέτρα Φωτοσωλήνα LED 22630Connector IP68 AC/DC 230 Volt για έως 100 μέτρα Φωτοσωλήνα LED 22630