Ρελέ για Φλας

Ειδικό Ρελέ για Λαμπτήρες LED Φλας το οποίο ακυρώνει την αργή/γρήγορη λειτουργία των Λαμπτήρων LED.
Το ειδικό ρελέ για φλας χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που τοποθετήσετε λαμπτήρες LED για φλας και συμπεριφέροντε σαν να είναι καμένος κάποιος λαμπτήρας ενώ ανάβουν κανονικά.

Sold Out
Ρελέ για Λαμπτήρες LED Φλας με 5 Pin  77361Ρελέ για Λαμπτήρες LED Φλας με 5 Pin  77361
€5,79