Ρελέ Διαρροής

Η υπολειπόμενη τρέχουσα συσκευή λειτουργεί χωρίς επιπλέον τροφοδοσία στον λειτουργικό μηχανισμό.

Συγκρίνει το μέγεθος του ρεύματος μέσω των ουδέτερων και των αγωγών φάσης.

Οι αγωγοί τυλίγονται σε τοροειδή και μαζί με το δευτερεύον τύλιγμα σχηματίζουν έναν μετασχηματιστή μέτρησης.