Σέτ Συστήματος Ηλιακής Ενέργειας

Σέτ Συστήματος Ηλιακής Ενέργειας

ENERGY STORAGE INVERTER SOLIS 3kW & BATTERY 2.4kWENERGY STORAGE INVERTER SOLIS 3kW & BATTERY 2.4kW
98SOL5000P/TB98SOL5000P/TB
€8.460,70
ON GRID SOLAR SYSTEM SET 5kW MONOON GRID SOLAR SYSTEM SET 5kW MONO
€5.762,96
HOME SOLAR POWER SYSTEM 500W/18V 150W SETHOME SOLAR POWER SYSTEM 500W/18V 150W SET
98SOL30000P/M98SOL30000P/M
€38.778,73
98SOL30000P/F98SOL30000P/F
€38.778,73
98SOL30000M/M98SOL30000M/M
€40.991,13
98SOL30000M/F98SOL30000M/F
€40.991,13
98SOL20000P/M98SOL20000P/M
€26.921,09
98SOL20000P/F98SOL20000P/F
€26.921,09
98SOL20000M/M98SOL20000M/M
€28.534,04
98SOL20000M/F98SOL20000M/F
€28.534,04
HOME SOLAR POWER SYSTEM 2000W/36V 250Wx2 SETHOME SOLAR POWER SYSTEM 2000W/36V 250Wx2 SET
98SOL15000P/TB98SOL15000P/TB
€20.243,48
98SOL15000M/TB98SOL15000M/TB
€21.208,99
98SOL10000M/TB98SOL10000M/TB
€15.540,35