Σειρά DS1 εως 1600Α Ηλεκτρονικού Τύπου

Σειρά DS1 εως 1600Α Ηλεκτρονικού Τύπου

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-1250E ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 400-1000AΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-1250E ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 400-1000A
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-1600E ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 640-1600AΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-1600E ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 640-1600A
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-400E/3300 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 160-400AΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-400E/3300 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 160-400A
Sold Out
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-1250E ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ  500-1250AΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DS1-1250E ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ  500-1250A
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN+OF 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN+OF 230V
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN+OF 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN+OF 400V
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN 230V
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MN 400V
Sold Out
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN+OF 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN+OF 230V
Sold Out
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN+OF 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN+OF 400V
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN 230V
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MN 400V
Sold Out
DS1 MAX-800E/3300 800+MX,230V 3PDS1 MAX-800E/3300 800+MX,230V 3P
€1.005,63
Sold Out
DS1 MAX-800E/3300 800+MX,400V 3PDS1 MAX-800E/3300 800+MX,400V 3P
€1.005,66
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX+OF 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX+OF 230V
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX+OF 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX+OF 400V
Sold Out
DS1 MAX-630E/3300 630+MX, 230V 3PDS1 MAX-630E/3300 630+MX, 230V 3P
€991,78
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX 230V
Sold Out
DS1 MAX-630E/3300 630+MX, 400V 3PDS1 MAX-630E/3300 630+MX, 400V 3P
€991,80
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 630/3300+MX 400V
Sold Out
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX+OF 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX+OF 230V
Sold Out
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX+OF 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX+OF 400V
DS1 MAX-400E/3300, 400+MX, 230V 3PDS1 MAX-400E/3300, 400+MX, 230V 3P
€679,33
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX 230VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX 230V
DS1 MAX-400E/3300, 400+MX, 400V 3PDS1 MAX-400E/3300, 400+MX, 400V 3P
€679,19
Sold Out
ΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX 400VΠΗΝΙΟ ΥΠΟΤΑΣΗΣ MCCB DS1 400/3300+MX 400V