Σειρά DW 1 εως 3200Α

The DW1 series is an intelligent type circuit breaker used to control and protect
low voltage electrical distribution network. Possibility to set the parameters of the
circuit protection, built in under voltage release, remote control, earth protection
and load monitoring.

Sold Out
DW1-6300 6300A DRAW-OUT TYPEDW1-6300 6300A DRAW-OUT TYPE
€33.341,40
Sold Out
DW1-6300 5000A DRAW-OUT TYPEDW1-6300 5000A DRAW-OUT TYPE
€28.291,40
Sold Out
DW1-4000 4000A DRAW-OUT TYPEDW1-4000 4000A DRAW-OUT TYPE
€16.602,24
Sold Out
DW1-4000 3600A DRAW-OUT TYPEDW1-4000 3600A DRAW-OUT TYPE
€15.603,86
DW1-3200 3200A DRAW-OUT TYPEDW1-3200 3200A DRAW-OUT TYPE
€12.547,11
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DW1-3200 100kA 3200AΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DW1-3200 100kA 3200A
DW1-3200 2500A DRAW-OUT TYPEDW1-3200 2500A DRAW-OUT TYPE
€10.027,65
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DW1-3200 100kA 2500AΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DW1-3200 100kA 2500A
Sold Out
DW1-2000 2000A DRAW-OUT TYPEDW1-2000 2000A DRAW-OUT TYPE
€7.168,49
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DW1-2000 80kA 2000AΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ DW1-2000 80kA 2000A
Sold Out
DW1-2000 1600A DRAW-OUT TYPEDW1-2000 1600A DRAW-OUT TYPE
€6.777,08
DW1-2000 1600ADW1-2000 1600A
€5.268,76