ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΕΛ 12V

Κατάλληλα για φόρτιση Μπαταριών οικιακών Φωτοβολταικων συστημάτων.

MONOCRYSTALLINE HALF-CUT CELL SOLAR PANEL 410WMONOCRYSTALLINE HALF-CUT CELL SOLAR PANEL 410W