Φωτοηλεκτρικοί Αισθητήρες

Οι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες της σειράς Gxx είναι διακόπτες πολλαπλών χρήσεων 
που χρησιμοποιούνται σε συστήματα μηχανημάτων και εξοπλισμό για ανεπαφη επικοινωνια παρακολούθησης της κίνησης των στοιχείων.
Βασίζονται στη φωτοηλεκτρική αρχή λειτουργίας - μέσα στον αισθητήρα υπάρχει ένας πομπός σήματος φωτογραφίας και ένας δέκτης του επιστρεφόμενου σήματος.

ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30PA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3A30NA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5PA
€38,18
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3C5NA
€38,18
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4PA
€32,41
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G50-3B4NA
€32,41
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50PA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3A50NA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5PA
€124,39
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3C5NA
€124,39
Sold Out
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3B3PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3B3PA
€75,20
Sold Out
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3B3NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G35-3B3NA
€75,20
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70PA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3A70NA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101PA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3C101NA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3PA
€32,41
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G30-3B3NA
€32,41
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10PA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3A10NA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5PA
€32,40
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3C5NA
€32,41
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2PA
€25,49
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G18-3B2NA
€25,49
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07PA
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3A07NA
Sold Out
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3C3PAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3C3PA
€65,05
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3C3NAΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-G12-3C3NA
€65,05