Χωρητικοί Αισθητήρες

Οι χωρητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε συστήματα μηχανών και εξοπλισμό για παρακολούθηση της κίνησης χωρίς επαφή.
Αποτελούνται από δύο ομοαξονικά ηλεκτρόδια, έναν συμπυκνωτή και μια γεννήτρια RC.
Αυτός ο τύπος αισθητήρων αντιδρά τόσο σε μεταλλικά όσο και σε μη μεταλλικά αντικείμενα, καθώς η απόσταση μετάδοσης για μη μεταλλικά αντικείμενα εξαρτάται από τις διηλεκτρικές τους σταθερές.
Επιτρέπουν τη ρύθμιση της απόστασης μετάδοσης για μη μαγνητικά αγώγιμα υλικά.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMUΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMU
€50,83
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMIΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM24-308PMI
€50,83
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMUΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMU
€50,83
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMIΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-XM18-305PMI
€50,83
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PB
€17,71
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM18-31010PA
€17,71
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NB
€17,38
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-SM12-31010NA
€17,38
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PB
€36,96
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012PA
€36,96
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NB
€36,96
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-3012NA
€36,96
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-2012AΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM24-2012A
€39,91
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PB
€32,41
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008PA
€32,41
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NB
€32,41
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-3008NA
€32,40
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-2008AΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM18-2008A
€35,74
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PB
€42,71
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004PA
€42,71
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NBΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NB
€42,71
ΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NAΧΩΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ EL-CM12-3004NA
€42,71