Χωρητικοί Αισθητήρες

Οι χωρητικοί αισθητήρες χρησιμοποιούνται σε συστήματα μηχανών και εξοπλισμό για παρακολούθηση της κίνησης χωρίς επαφή.
Αποτελούνται από δύο ομοαξονικά ηλεκτρόδια, έναν συμπυκνωτή και μια γεννήτρια RC.
Αυτός ο τύπος αισθητήρων αντιδρά τόσο σε μεταλλικά όσο και σε μη μεταλλικά αντικείμενα, καθώς η απόσταση μετάδοσης για μη μεταλλικά αντικείμενα εξαρτάται από τις διηλεκτρικές τους σταθερές.
Επιτρέπουν τη ρύθμιση της απόστασης μετάδοσης για μη μαγνητικά αγώγιμα υλικά.