Βάσεις Για Σπότ

Βάσεις Για Σπότ GU10, MR16, MR11, M35

Περισσότερες Βάσεις για Σποτ Θα Βρείτε στον Αρχιτεκτονικό Φωτισμό

 

 

 

Τετράγωνη Χωνευτή Βάση Σπότ GU10-MR16  Κινούμενη - Νίκελ Ματ-spl-5662-rotate-nikel-sqΤετράγωνη Χωνευτή Βάση Σπότ GU10-MR16  Κινούμενη - Νίκελ Ματ-spl-5662-rotate-nikel-sq
Χωνευτή Τετράγωνη Βάση Σπότ GU10-MR16 Κινούμενη - Λευκή-spl-5661-rotateable-square-whΧωνευτή Τετράγωνη Βάση Σπότ GU10-MR16 Κινούμενη - Λευκή-spl-5661-rotateable-square-wh