Διακόπτες και Πρίζες-Εξωτερικές Στεγανές

Διακόπτες και Πρίζες-Εξωτερικές Στεγανές

ARMY ΔΙΑΚ. Κ/Μ 1+1P 10AX 250VAC & ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛ. 1x2P+E 16A 250VAC IP55 ΕΠΙΤ. ΟΡΙΖΟΝ ΣΤΕΓΑΝ ΓΚΡΙARMY ΔΙΑΚ. Κ/Μ 1+1P 10AX 250VAC & ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛ. 1x2P+E 16A 250VAC IP55 ΕΠΙΤ. ΟΡΙΖΟΝ ΣΤΕΓΑΝ ΓΚΡΙ
ARMY ΔΙΑΚ. Α/Ρ 1P 10AX 250VAC & ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛ 1x2P+E 16A 250VAC IP55 ΕΠΙΤΟΙΧ ΟΡΙΖ ΣΤΕΓΑΝ ΓΚΡΙARMY ΔΙΑΚ. Α/Ρ 1P 10AX 250VAC & ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛ 1x2P+E 16A 250VAC IP55 ΕΠΙΤΟΙΧ ΟΡΙΖ ΣΤΕΓΑΝ ΓΚΡΙ
ARMY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΒΙΔΑ 2x2P+E 16A 250VAC IP55 (IP54) AΠΑΛΗ ΓΚΡΙARMY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΒΙΔΑ 2x2P+E 16A 250VAC IP55 (IP54) AΠΑΛΗ ΓΚΡΙ
ARMY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΒΙΔΑ 1x2P+E 16A 250VAC IP55 (IP54) AΠΑΛΗ ΓΚΡΙARMY ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΕ ΒΙΔΑ 1x2P+E 16A 250VAC IP55 (IP54) AΠΑΛΗ ΓΚΡΙ
ARMY ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10A 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙARMY ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΠΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10A 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙ
ARMY ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ & LED ΛΥΧΝΙΑ (12VAC) ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10A 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙARMY ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ & LED ΛΥΧΝΙΑ (12VAC) ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10A 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙ
ARMY ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ & LED ΛΥΧΝΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10A 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙARMY ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ & LED ΛΥΧΝΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10A 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙ
ARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1+1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1+1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙ
ARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1+1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1+1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙ
ARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙ
ARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙARMY ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕ ΒΙΔΑ 1P 10AX 250VAC IP55 ΑΠΑΛΟ ΓΚΡΙ
MURATA ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΒΙΔΑ 1x2P+E 16A 250VAC IP44 ΛΕΥΚΗMURATA ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΒΙΔΑ 1x2P+E 16A 250VAC IP44 ΛΕΥΚΗ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΟΝΟ IP65 ΓΚΡΙΜΠΟΥΤΟΝ ΜΟΝΟ IP65 ΓΚΡΙ
€6,39
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ - ΔΙΠΛΗ IP65 ΓΚΡΙΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ - ΔΙΠΛΗ IP65 ΓΚΡΙ
€13,29
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΑΠΛΟΣ IP65 ΓΚΡΙΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΑΠΛΟΣ IP65 ΓΚΡΙ
ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R IP65 ΓΚΡΙΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R IP65 ΓΚΡΙ
€7,18
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ IP65 ΓΚΡΙΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ IP65 ΓΚΡΙ
€6,50
ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP65 ΓΚΡΙΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP65 ΓΚΡΙ
€6,13
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ – ΔΙΠΛΗ IP44 ΛΕΥΚΗΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ – ΔΙΠΛΗ IP44 ΛΕΥΚΗ
€11,38
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΑΠΛΟΣ IP44 ΛΕΥΚΟΣΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΜΥΤΑΤΕΡ ΑΠΛΟΣ IP44 ΛΕΥΚΟΣ
ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ IP44 ΛΕΥΚΟΣΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΣΑΙΟΣ IP44 ΛΕΥΚΟΣ
ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R IP44 ΛΕΥΚΟΣΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ A/R IP44 ΛΕΥΚΟΣ
€5,88
ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ IP44 ΛΕΥΚΗΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ IP44 ΛΕΥΚΗ
€5,60
ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 ΛΕΥΚΟΣΜΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ IP44 ΛΕΥΚΟΣ
€4,50
# CHORUS ΜΗΧ ΛΕΥΚ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ A/R 1ΣΤ# CHORUS ΜΗΧ ΛΕΥΚ ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ A/R 1ΣΤ
€51,19