Κλέμες Πατητές

Κλέμες Πατητές

Τριπλή Κλέμα Ταχείας Σύνδεσης Καλωδίων 0.08mm έως 2.5mm 32A  02561Τριπλή Κλέμα Ταχείας Σύνδεσης Καλωδίων 0.08mm έως 2.5mm 32A  02561
Τριπλή Κλέμα Ταχείας Σύνδεσης και Διακλάδωσης Καλωδίων 0.08mm έως 2.5mm 32A  02559Τριπλή Κλέμα Ταχείας Σύνδεσης και Διακλάδωσης Καλωδίων 0.08mm έως 2.5mm 32A  02559
Διπλή Κλέμα Ταχείας Σύνδεσης και Διακλάδωσης Καλωδίων 0.08mm έως 2.5mm 32A  02558Διπλή Κλέμα Ταχείας Σύνδεσης και Διακλάδωσης Καλωδίων 0.08mm έως 2.5mm 32A  02558
Τριπλή Κλέμα για καλώδιο χωρίς βίδες  02556Τριπλή Κλέμα για καλώδιο χωρίς βίδες  02556
Διπλή Κλέμα για καλώδιο χωρίς βίδες  02555Διπλή Κλέμα για καλώδιο χωρίς βίδες  02555